Marketing

کار با آژانس دیجیتال – قسمت 1

اما بعد همه چیز تغییر کرد. این نیز تدریجی بود ، بنابراین مردم را سر و صدا کرد و آنها را از سر مراقبت خارج کرد. شبکه جهانی وب شروع به جلب توجه کرد و بودجه های بازاریابی مشاغل کوچک شروع به تنوع بخشیدن و اختصاص بخشی از گزینه های تبلیغات آنلاین می کنند. آنها…